Upute za uporabu

Upute za uporabu MARINERA VM TOTAL detaljno i korak po korak pokazuju korištenje našeg proizvoda pri privezu plovila te njegovu uporabu pri privlačenju ili odgurivanju plovila od obale ili drugog plovila.


upute za privez plovila

 

privlacenje i odgurivanje plovila